Jakość  Mylan

Jakość Mylan

Firma Mylan stosuje jeden globalny standard jakości we wszystkich zakładach i na wszystkich liniach produkcyjnych... niezależnie od rynku.
W firmie Mylan, czy to w odniesieniu do leków dla milionów ludzi, czy też dla garstki osób, które ich potrzebują, priorytet to spełnianie lub przewyższanie standardów.

Ponieważ nasze standardy nie są zwyczajne. Wewnętrzne służby naszej firmy przeprowadzają kontrolę wszystkich produktów, od początku do końca. Niezależnie od tego, w jakiej części świata są one produkowane.
Co więcej popieraliśmy ustawę, która zezwala Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na przeprowadzanie inspekcji we wszystkich zakładach na całym świecie, które zaopatrują rynek Stanów Zjednoczonych.

„Mamy jeden globalny standard jakości, ponieważ znamy swoje priorytety. Wszystko co robimy, robimy dla Was."
Robert J. Coury Dyrektor wykonawczy

Dla nas zaufanie to nie tylko przestrzeganie rygorystycznych, obowiązujących na całym świecie standardów jakościowych. To przede wszystkim dbałość o ludzi, którym pomagamy tym co robimy.

To przede wszystkim jakość jest powodem, dla którego możemy powiedzieć 7 miliardom ludzi, że znamy swoje priorytety: Wszystko co robimy, robimy dla Was. Ponieważ: Our Mylan is Your Mylan.

Ostatnia aktualizacja  2018-05-14