Produkty BGP 

Spółka Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pragnie niniejszym oświadczyć, iż w związku ze sprzedażą jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się promocją produktów leczniczych, podmiotom z grupy kapitałowej Mylan, od dnia 2 lutego 2015 roku aktywną promocją produktów leczniczych z portfolio Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. zajmuje się spółka BGP Products Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.