Jakość  Mylan

Mylan Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519368, NIP 525-259-30-19, REGON 147369599, BDO 000039121, kapitał zakładowy: 5 974 950 złotych

Kontakt

Telefon: +48 22 546 64 00

FAX: +48 22 546 64 02

Adres e-mail: recepcja@mylan.com

Mylan EPD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168666, NIP 123-06-79-415, REGON: 012724496, BDO 000048935, kapitał zakładowy 10 000 000 złotych
Ostatnia aktualizacja  2021-04-01