Odpowiedzialność społeczna

Raport Transferów Korzyści

W firmie Mylan tworzymy nowe standardy opieki zdrowotnej. Pracujemy wspólnie na całym świecie, aby zapewnić 7 miliardom ludzi dostęp do usług medycznych najwyższej jakości. Współpraca pomiędzy przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami służby zdrowia a przemysłem farmaceutycznym umożliwia poprawę standardów opieki nad pacjentem w szczególności poprzez przekazywanie informacji o naszych produktach i obsłudze klienta, udzielaniu informacji naukowych i edukacyjnych oraz wspieraniu badań medycznych i kształcenia medycznego. Ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego jest jednym z podstawowych obowiązków Przedstawicieli Zawodów Medycznych. Inwestowanie w edukację i szkolenia personelu medycznego w Polsce pozwala spółce Mylan brać czynny udział w ciągłym podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej polskich pacjentów.

RAPORT 2020

Nota Metodologiczna
Raport 2020 Mylan Healthcare Sp. z o. o

RAPORT 2019

Nota Metodologiczna
Raport 2019 Mylan Healthcare Sp. z o. o

RAPORT 2018

Nota Metodologiczna
Raport 2018 Mylan Healthcare Sp. z o. o

RAPORT 2017

Nota Metodologiczna
Raport 2017 Mylan Healthcare Sp. z o. o
Raport 2017 Mylan Sp. z o.o
Raport 2017 Meda Pharmaceuticals Sp. z o. o