Dec 19, 2018

Biopodobny adalimumab pomaga zapewnić pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów dostęp do leczenia biologicznego

Ostatnie badanie opublikowane przez Komisję Europejską / IQVIA, dotyczące penetracji leków biopodobnych z września 2018 r.[1] wykazało, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej dzięki lekom biopodobnym z potrzebnego leczenia biologicznego korzysta dwa razy więcej pacjentów.

Prof. Srđan Novak, wiceprezydent Stowarzyszenia Lekarzy Reumatologów w Chorwacji, kraju będącego tegorocznym gospodarzem kongresu Central European Congress of Rheumatology: "Spodziewamy się, że terapie biopodobne, obok innych czynników, przyczynią się do zwiększania dostępności do terapii biologicznej".

6 grudnia 2018 r. w Zagrzebiu Chorwacka Liga Przeciw Reumatyzmowi we współpracy z Firmą Mylan zorganizowała posiedzenie okrągłego stołu ekspertów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, którego temat przewodni brzmiał: "Leki biopodobne - szansa dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej". Panel dyskusyjny odbył się w ramach Środkowoeuropejskiego Kongresu Reumatologiczego 2018 (https://cecr2018.hr). Wydarzenie zgromadziło ekspertów z kraju organizującego panel, między innymi z Chorwackiej Agencji Leków, wybitnych specjalistów w dziedzinie reumatologii z Chorwacji i innych krajów Europy, a także przedstawicieli Firmy Mylan.

Podczas spotkania omówiono temat dostępu pacjentów do leczenia biopodobnego w terapii rematoidalnego zapalenia stawów. Biopodobny adalimumab Firmy Mylan  został zatwierdzony przez Komisję Europejską we wrześniu 2018 r. Biopodobny adalimumab Firmy Mylan jest wskazany w leczeniu szeregu dermatologicznych, gastroenterologicznych i reumatologicznych chorób autoimmunologicznych, m. in. w łuszczycy, chorobie Leśniowskiego-Crohna, reumatoidalnym i łuszczycowym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa i innych - podobnie jak oryginalny produkt referencyjny.

Choroby autoimmunologiczne stanowią coraz poważniejszy i wciąż rosnący problem zdrowotny na świecie. Częstość ich występowania  znacząco wzrosła w ciągu ostatnich 30 latach . Tempo wzrostu ilości zachorowań wynosi obecnie ok. 19,1% rocznie.[2] Terapie biologiczne, zarejestrowane i wprowadzone do leczenia około dziesięciu lat temu, były przełomem w leczeniu chorób autoimmunologicznych, jednak wysokie koszty terapii wpłynęły na ich ograniczone zastosowanie.[3]

Aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie zapotrzebowania na terapie stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych, systemy opieki zdrowotnej szukają sposobów na dostarczanie wysokiej jakości, ale jednocześnie tańszych leków dla swoich pacjentów. Leki biopodobne, takie jak adalimumab firmy Mylan, mają szansę odegrać w tym kontekście ważną rolę, umożliwiając zapewnienie lepszej dostępności cenowej  niż w przypadku biologicznych produktów referencyjnych, przy zachowaniu porównywalnego poziomu bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Ponieważ adalimumab jest przeznaczony do długotrwałego stosowania, lek biopodobny może pomóc wygenerować znaczne oszczędności w systemach opieki zdrowotnej, które można zainwestować w lepszą kontrolę i diagnostykę chorób, lepszą edukację pacjenta lub objąć leczeniem większą grupę pacjentów.

Prof. Srđan Novak, Wiceprezydent Stowarzyszenia Lekarzy Reumatologów w Chorwacji powiedział: "Spodziewamy się, że terapie biopodobne, obok innych czynników, przyczynią się do zwiększania dostępności terapii biologicznej dla pacjentów".

Katinka Giezeman, Dyrektor ds. Medycznych Mylan Europe, powiedziała: „W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia lepszego dostępu do wysokiej jakości leków, Mylan zareagował na rosnące zapotrzebowanie na terapie biologiczne. Wprowadzenie biopodobnego adalimumabu Mylan w grupie  pierwszych leków biopodobnych zatwierdzonych w Europie, stanowi kamień milowy dla naszej firmy, a także istotne rozszerzenie możliwości leczenia pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak np. reumatoidalne zapalenie stawów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej".

Jozef Belcik, Dyrektor regionalny CEE Cluster w Mylan, powiedział: "Z przyjemnością przedstawiamy biopodobny adalimumab firmy Mylan, który będzie dostępny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od pierwszych miesięcy przyszłego roku. W tym regionie leczenie chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa. Wprowadzenie biopodobnego leku zawierającego adalimumab wzmacnia nasze zaangażowanie w opracowywanie bardziej przystępnych metod leczenia i działania na rzecz zwiększenia dostępu pacjentów do leków poprawiających jakość życia, przy jednoczesnym wsparciu rządów, dając im mozliwości efektywnego zarządzania budżetem ochrony zdrowia”.

Nowe badanie opublikowane przez Komisję Europejską / IQVIA, dotyczące penetracji leków biopodobnych z września 2018 r. pokazuje, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dzięki możliwościom, jakie niosą leki biopodobne, z terapii biologicznej korzysta dwa razy więcej pacjentów, przy tym nie obciążając dodatkowo budżetu opieki zdrowotnej. Niesie to nadzieję dla znacznej liczby pacjentów, którzy wciąż nie mają dostępu do terapii biologicznej z powodu wysokich kosztów referencyjnych leków biologicznych.

Terapie biopodobne umożliwiają także wygenerowanie znaczących oszczędności w systemach opieki zdrowotnej: skumulowane potencjalne oszczędności dla systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych  dzięki stosowaniu leków biopodobnych mogą przekroczyć 50 mld EUR łącznie i sięgnąć nawet 100 mld EUR (w latach 2016 - 2020).[4] Aktualnie w Europie, w terapii różnych schorzeń jest  zatwierdzonych i rejestrowanych ponad 45 leków biopodobnych (do 15 leków referencyjnych).[5]

Chorwacka Liga Przeciwko Reumatyzmowi - CLPR

Chorwacka Liga Przeciw Reumatyzmowi (CLPR) jest stowarzyszeniem o charakterze non-profit, o profilu społeczno-edukacyjnym i informacyjnym. CLPR skupia pacjentów z chorobami reumatycznymi i lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny. Podstawowym obszarem działań CLPR jest rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób reumatycznych, a także udzielanie  porad dotyczących ich profilaktyki i leczenia. CLPR zapewnia także porady prawne i jeśli to możliwe, udziela  wsparcia materialnego i fizycznego w zakresie adaptacji pomieszczeń mieszkalnych, organizowania rehabilitacji, dostarczania pomocy medycznej i leków. CLPR jest zaangażowana w edukację pracowników służby zdrowia, a także w prowadzenie zespołowych prac badawczych z aktywnym udziałem pacjentów. CLPR została założona w 1992 roku przez prof. Ivo Jajića jako prawny następca Zagrzebskiego Towarzystwa Reumatologów. Siedziba CLPR znajduje się w Klinice Reumatologii, Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji Szpitala Klinicznego Sióstr Miłosierdzia w Zagrzebiu, który jest ośrodkiem referencyjnym  w leczeniu  Reumatycznych Chorób Zapalnych Chorwackiego Ministerstwa Zdrowia.

Mylan

Firma Mylan jest globalną spółką działającą w obszarze ochrony zdrowia i farmacji, skupiającą się na wyznaczaniu nowych standardów w opiece zdrowotnej. Pracujemy wspólnie na całym świecie, aby zapewnić dostęp do wysokiej jakości leków dla 7 miliardów ludzi. W portfolio firmy znajduje się blisko 7500 produktów wprowadzonych do obrotu na całym świecie, w tym stosowanych w obszarze terapii antyretrowirusowych, z których korzysta około 50% osób leczonych przeciwko HIV /AIDS w krajach rozwijających się. Nasze produkty są dostępne w ponad 165 krajach. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów aktywnych składników farmaceutycznych. Każdy z naszych 35 000 pracowników jest oddany idei tworzenia lepszego zdrowia dla lepszego świata. Więcej o nas znajdziecie Państwo na stronach: www.mylan.com i www.mylan.com.pl.[1] IQVIA Report 2018: The impact of biosimilar competition in Europe. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31642, page 21; in anti-TNF market, for CEE Countries - Poland, Czech, Slovakia, Slovenia, Greece, Hungary, Bulgaria, Romania, Austria - in average, treatment days per capita grew 1.98 times (from launch of first biosimilar to 2017) and prices decreased 12.67%.  Last accessed 17-Nov-2018

[2] Lerner A, Jeremias P, Matthias T. The World Incidence and Prevalence of Autoimmune Diseases is Increasing. International Journal of Celiac Disease 2015; 3: 151-155.

[3] Péntek M, Lakatos PL, Oorsprong T, Gulácsi L, Pavlova M, Groot W, et al. Access to biologicals in Crohn’s disease in ten European countries. World J Gastroenterol 2017: 23(34): 6294-6305.

[4] Based on IMS and Medicines for Europe data. https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/IMS-Institute-Biosimilar-Report-March-2016-FINAL.pdf page 1. Last accessed 17-Nov-2018

[5] IQVIA Institute for Human Data Science. Advancing Biosimilar Sustainability in Europe. A Multi-Stakeholder Assessment, Sep-2018. Available at: https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/advancing-biosimilar-sustainability-in-europe.pdf?_=1538966545756 page 2. 

Last accessed 17-Nov-2018

Ostatnia aktualizacja  2020-03-15