Mar 25, 2019

Zaproszenie do współpracy w zakresie dystrybucji produktów biofarmaceutycznych firmy Mylan

W związku z rozpoczęciem procesu zmierzającego do nawiązania współpracy w zakresie dystrybucji produktów biofarmaceutycznych firmy Mylan EPD sp.  z o.o. przedstawiamy kryteria wstępne, spełnienie których jest konieczne do uczestnictwa w następnym etapie tego procesu.

Przesłanie do dnia 29.03. 2019 roku wymienionych dokumentów oraz informacji stanowić będzie podstawę do podjęcia decyzji w sprawie dalszych negocjacji.

Kryteria wstępne kwalifikujące do negocjacji o nawiązaniu współpracy:

1. Posiadanie niezbędnych licencji i kontrolowanego, zwalidowanego zimnego łańcucha dystrybucji.  (dla potrzeb wstępnych wymagane oświadczenie o łańcuchu dostaw i niezbędne licencje w załącznikach)

2. Udostępnienie dokumentów finansowych potwierdzający stabilną sytuację (bilans finansowy) . Dodatkowe finansowanie przy pomocy funduszy będzie dodatkowym atutem.

3.Posiadanie działu przetargów gdzie jedna z osób zostanie wyznaczona do współpracy z Mylan oraz działu sprzedaży (działającego w terenie) – proszę krótko opisać strukturę Państwa działu przetargów i sprzedaży (ilość osób, podział zadań itp.)

4. Możliwość zapewnienia dostępności produktu dla pacjentów na rynku krajowym, dostawy na cito w ciągu 24h.

5. Możliwość sprzedaży do aptek otwartych na terenie całego kraju.

6.Posiadanie referencji od klientów. Szpitale wyspecjalizowane: w onkologii lub reumatologii, dermatologii lub gastroenterologii ( w ilości min 10)

7. Raportowanie do Mylan: ilości i wartości sprzedaży dziennej, miesięczny raport faktur i faktur korygujących, raport wygranych przetargów na produkty Mylan

8. Zapisane w umowie prawo do regularnych audytów Mylan (zawarcie umowy zgodnie z wzorem Mylan) potwierdzających zgodność stanów raportowanych ze stanem faktycznym.

9. Poniesienie kosztów ubezpieczenia produktu  i jego przechowywania dotyczących pierwszej dostawy będzie dodatkowym atutem.

Po otrzymaniu od Państwa wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych kryteriów zostanie do Państwa przesłane pisemna informacja z wynikiem wstępnej kwalifikacji do dalszego etapu procesu wyboru dystrybutorów dla produktów biofarmaceutycznych firmy Mylan EPD sp.  z o.o. w terminie do 5 dni roboczych.

Warunki finalne współpracy zostaną uzgodnione na następnym etapie w procesie negocjacji po przesłaniu przez Mylan draftu umowy dystrybucyjnej.

Adres do korespondencji: renata.matusik@mylan.com

Ostatnia aktualizacja  2018-05-14