Aug 1, 2019

Zaproszenie do współpracy w zakresie obsługi przetargów organizowanych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia , Krajowe Centrum ds. AIDS lub innych podmiotów odpowiedzialnych za zorganizowanie przetargów.

W związku z procesem zmierzającym do nawiązania współpracy w zakresie obsługi przetargów organizowanych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia , Krajowe Centrum ds. AIDS lub innych podmiotów odpowiedzialnych za zorganizowanie przetargów przedstawiamy poniżej kryteria konieczne do spełnienia.

1. Posiadanie koniecznych licencji oraz pełne bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w szczególności obejmujące:

  1. Nadzorowanie warunków składowania i transportu w systemach elektronicznych
  2. Nadzór nad dostępem personelu w centrach logistycznych
  3. Udokumentowaną zgodność z DPD, w szczególności wdrożenie i realizację wymaganych procedur

2. Pełna zgodność i raportowanie do systemów SMOPL i NNVO

3. Udostępnienie dokumentów finansowych potwierdzający stabilną sytuację (bilans finansowy) . Dodatkowe finansowanie przy pomocy funduszy będzie dodatkowym atutem.

4. Doświadczenie na rynku lecznictwa zamkniętego powyżej 10 lat, dopuszczalna w ramach grupy kapitałowej

5.Wysoka jakość serwisu dla kontrahentów lecznictwa zamkniętego:

  1. Pełne pokrycie terytorium Polski siecią dystrybucji, gwarantującą realizację dostaw w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia
  2. Dedykowany zespół do obsługi przetargów szpitalnych gdzie jedna z osób zostanie wyznaczona do współpracy z Mylan. 
  3. Dedykowany zespół do obsługi zamówień szpitalnych
  4. Dedykowany zespół przedstawicieli terenowych

6. Doświadczenie w obsłudze przetargów centralnych dla KC ds. AIDS (ilość lat doświadczenia, oraz średnia ilość przetargów rocznie obsługiwana z przeznaczeniem dla KC ds. AIDS)

7. Zapisane w umowie prawo do regularnych audytów Mylan (zawarcie umowy zgodnie z wzorem Mylan)

8. Zapewnienie dostawy do klienta końcowego w czasie 24h od zamówienia.

Przesłanie wymienionych dokumentów oraz wszystkich wymaganych informacji stanowić będzie podstawę do podjęcia decyzji umożliwiającej wybranie dwóch dystrybutorów do obsługi wyżej wymienionych przetargów w zakresie wszystkich produktów Mylan przeznaczonych do tych przetargów. Termin przesłania dokumentów – 5 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia.

Adres do korespondencji: renata.matusik@mylan.com

Zgłoszenie chęci do współpracy jest jednoznaczne z potwierdzeniem warunków wstępnych. Warunki finalne współpracy zostaną uzgodnione na następnym etapie w procesie negocjacji.Ostatnia aktualizacja  2020-03-15